About us

About 80ROOT and Digital Publishing

80 Root (Eighty Root Co., Ltd) เป็นบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน (Applications) และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทดิจิทัล (Digital Publishing) ครบวงจร อาทิ หนังสือ แมกกาซีน โบรชัวร์ ข้อมูลบริษัท รายงานประจําปีของบริษัท เป็นต้น ซึ่งแอปพลิเคชันและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทดิจิทัลนั้น ๆ จะถูกพัฒนาบน ระบบ Mobile Devices บนระบบปฏิบัติการ (Operation systems) ของ Apple iOS ซึ่งถูกออกแบบ ให้ใช้งานบน iPad, iPhone รวมทั้งบนระบบปฏิบัติการ Andriod ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ด้วย 80 Root ได้ตระหนักถึงวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีซึ่งก้าวล้ําไปอย่างมาก ในช่วง 1-2 ปีนี้ จะเห็นได้จากจํานวนการเพิ่มขึ้นของการใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน และ digital tablets ต่าง ๆ ซึ่งถูกผลิตเข้าสู่ตลาดมากมายหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, Blackberry, Galaxy Tap และ อื่น ๆ อีกมากมายซึ่งกําลังทยอยออกสู่ตลาด ด้วยราคาที่ถูกลง ในขณะที่ฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและ สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ต้องการความเร่งรีบได้เป็นอย่างดี ทําให้สมาร์ทโฟน และ digital tablets เหล่านี้ กําลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจและมุ่งเน้น สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น ต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงลูกค้าผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว ทั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกิจ ความต้องการที่จะเป็นผู้นําในการทําตลาดผ่านอุปกรณ์ที่ทัน สมัยเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเข้าถึงตัวของผู้บริโภคหรือลูกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่องค์กร เหล่านี้จะต้องกระทําก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการทํางานแบบเดิม และหันมาแสวงหา เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทสมาร์ทโฟน และ digital tablets ให้มากขึ้น

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงและเห็นได้ชัด ได้แก่ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจร้าน จําหน่ายหนังสือ เนื่องจากด้วยอุปกรณ์สื่อสารประเภทสมาร์ทโฟน และ digital tablets สามารถจัดเก็บ หนังสืออิเล็คทรอนิค ได้เป็นพัน ๆ เล่ม สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องแบกหนังสือไปมาเหมือนในอดีต และยังสามารถขีดเขียนเพิ่มเติมลงไปในหนังสืออิเลคทรอนิคนั้น ๆ ได้เหมือนการอ่าน หนังสือแบบเดิมอีกด้วย ดังนั้น เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ในสถานการณ์นี้ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ ทันและปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 80Root (Eighty Root Co., Ltd) ได้เตรียมโซลูชั่นที่ตอบสนอง ความต้องการของทุกภาคส่วน ทั้งแอปพลิเคชัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท ดิจิทัล ที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม โดยเราได้เตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ทีมงานด้านกราฟิกดีไซน์ ทีมงานโปรแกรมเมอร์ ทีมงามผู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ และทีมผู้บริหารที่มากประสบการณ์ทั้งทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านกราฟิกดีไซน์ ฯลฯ ที่พร้อมที่ร่วมทางและเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ

“80 Root we develop Applications and Digital Publishing”

354 Buddhabucha Road,
Bangmod, Chomthong,
Bangkok, 10150 Thailand.
Phone No. : 0-2426-4340
E-mail : info@80root.com

Twitter Updates

Service Temporarily Unavailable or Username incorect

Freelance

เราเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับเรา เพื่อพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรม Digital Publishing ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

Get Social

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของพวกเราได้ทาง Social Media